Kontrol at Regulasyon

MALAPIT NA

Magkakaroon ng dalawang ulat sa impormasyon na maaaring gamitin upang suriin sa lahat ng oras ang Tomb.finance website.

Masonry (Boardroom) Stats

Makikita mo dito sa isang table na may makasaysayang impormasyon mula sa panahon kung saan nagsimula ang Masonry.

  1. Panahon: numero ng panahon mula una hanggang sa walang katapusan ( kasalukuyang panahon)

  2. Presyo: TWAP na presyo sa particular na panahon.

  3. Pagkuha: halaga ng TBond na nakuha kung mayroon man.

  4. Bonded: bilang ng TBond na ibinigay, kung ang pagbigay nito ay nasa maik-ling panahon ng kontrata.

  5. Pagpapalawak: bilang ng TOMB na naka-print upang madagdagan ang kabuuang supply sa panahon ng pagpapa-unlad.

Ulat ng Gravedigger

Ang araw-araw na update sa kasalukuyang may-ari, ginagamit bilang isang diskarte upang ma-maximize ang mga kita at ayos sa mga TSHARE whales.

Last updated