Comment on page

Kung paano magdagdag ng FTM Chain sa iyong Metamask Wallet

Hakbang 1. Pag-setup ng Metamask
  • Bago makabili ng TOMB, kailangang muna naming i-setup ang aming Fantom Network sa Metamask.
  • Upang magawa ito, buksan ang iyong Metamask Wallet at piliin ang Network; custom RPC (tingnan ang kalakip na imahe sa ibaba).
(Tingnan ang imahe sa baba).
C:\Users\Acer\Pictures\20210622_122134.jpg
Pindutin ang save, at ang iyong FTM Wallet ay dapat na magpakita sa Tab na pagpipilian ng Network.