Kung paano magdagdag ng FTM Chain sa iyong Metamask Wallet

Hakbang 1. Pag-setup ng Metamask

  • Bago makabili ng TOMB, kailangang muna naming i-setup ang aming Fantom Network sa Metamask.

  • Upang magawa ito, buksan ang iyong Metamask Wallet at piliin ang Network; custom RPC (tingnan ang kalakip na imahe sa ibaba).

(Tingnan ang imahe sa baba).

Pindutin ang save, at ang iyong FTM Wallet ay dapat na magpakita sa Tab na pagpipilian ng Network.

Last updated