Pondo ng DAO

Ang pondo na kinokontrol ng mga tagabuo ng pananalapi sa TOMB na nagsasagawa ng mga buybacks at nagsisilbing isang reserba upang makatulong na mapanatili ang peg.

DAO Wallet Address

0x0fA5a3B6f8e26a7C2C67bd205fFcfA9B0e8d1

Functions of TOMB

Finance DAO

Ang pondo ng DAO ay ang pangalawang depensa sa mekanismong Bond. Ang pondo ng DAO ay kinokontrol ng mga developer at kalaunan ay lilipat sa isang sistema ng pamamahala upang bumuto kung ilang pondo ang ilalaan sa mga proyekto, pamumuhunan, marketing atbp.

Ang mga impormasyon tungkol sa DAO ay ang mga sumusunod:

  • Kapag ang TOMB TWAP ay mas mababa sa 1, ang mga buyback ay sisimulan ng DAO. Ang mga ito ay gagawin sa isang oras na napagpasyahan ng pangunahing grupo at hindi pa muna isinapubliko hanggang sa matapos ang protokol at bumalik sa maunlad na halaga, upang maiwasan ang problema sa hinaharap.

  • Kapag ang TOMB TWAP ay lubos na mataas, ang DAO ay magbebenta ng ilang TOMB upang matulungan maibalik sa normal ang peg at ihanda ang mga reserba para sa mga buyback.

  • Ang pondo ng dao ay kinakailangan magtaglay ng isang saklaw ng mga assets ayon ito sa pangunahing koponan.

  • Ang pondo ay maaari o hindi maaring mamumuhunan sa ligtas na mga proyekto upang kumita at palaguin pa ang mga ito, ayun sa paghuhusga ng koponan.

Lahat ng transaksyonna ginagawa ng DAO ay mahahanap dito.

Last updated