Platform

Masonry (Boardroom)

  • Tagal na panahon: 6 na oras

  • Ang mga deposito / pag-atras ng TSHARE mula sa Mansory ay i-lock ang TSHARE sa loob ng 6 na kapanahunan at habang ang TOMB na gantimpala ay sa loob ng 3 kapanahunan.

  • Maaari mung makuha ang gantimpala sa TOMB, at agad itong magla-lock sa loob nga 6 na araw, at makakuha ka ulit sa gantimpala sa pagkatapos ng 3 araw.

  • Paraan ng pamamahagi ng TOMB sa panahon ng pag- unlad nito.

80% bilang gantimpala para sa TSHARE Stakers at 18% naman mapunta sa DAO.

2% Mapunta sa DEV Fund

  • Sa pag-unlad ng panahon : base sakasalukuyang paglawak ng cap sa suplay ng TOMB, kung may mga Bond na matubos, 65% ng naimintang TOMB ay napupunta sa kaban ng bayan hanggang ang target nito ay maabot upang matugunan ang pagtubos ng Bond. Kung sakaling walang utang ang susundin nito ay ang max capped expansion rate.

Mansory UI Available

Information

Ang susunod na Seigniorage ay nagpapahiwatig ng isang countdown timer sa susunod na panahon.

( Ang bawat tagal ng panahon ay tumatagal ng 6 na oras).

Ang APR ay tumutukoy sa simpleng pagbabalik ng USD sa halaga na may kaugnay sa dami ng TSHARE Staked (USD na halaga). Tandaan: Ang APR ay nagbabagu-bago paminsan-minsan at nakasalalay sa ilang kadahilanan tulad ng:

  • Presyo ng TOMB

  • Presyo ng TSHARE

  • Dami ng TSHARE na naka-stak sa Masonry (naka-lock-na halaga)

Masonry on Contraction

Periods

Ang Masonry ay hindi gawa sa anumang Tomb (walang gantimpala sa Masonry) habang TWAP<1

Masonry on Debt Phase

Ang yugto ng utang ay nagaganap sa epochs na pagpapalawak na nagsisimula sa paglipas nang maikling panahon kung saan may mga TBOND pa na maaaring matubos.

65% na pondo ang inilalaan ng tesorero para sa pautang upang mapaghandaan ang pagtubos ng TBOND. Ang halagang ito ay nakalaan parin para sa pagtubos ng TBOND kahit na ang may hawak ng TBOND, tubusin man nila ito o hindi.

Sa sandaling ang TOMB sa kaban ng bayan ay may sapat na pundo upang matugunan ang pagtubos ng BOND, ang mga rate ng mga ito ay magpapatuloy sa normal.

TBOND emitted per epoch sa panahon ng kontrata ay maaaring matagpuan sa mga regulasyon.

Cemetry (Shares)

Stake your LP upang kumita ng token ng TSHARE

Shares Pools (pagbabahagi ng gantimpala) na magagamit sa loob ng 12 buwan:

  • TOMB-FTM LP: 35500 Shares

  • TSHARE-FTM LP: 24000 Shares

Pit (Bonds)

Ang TBOND (mga token ng bond) ay magagamit para sa pagbili nang kung anung bagay kapag ang halaga ng TOMB ay mas mababa pa sa 1 FTM peg.

e.g. kung ang TOMB’s TWAP<1, exchange TOMB para sa TBond ay nasa isang 1:1 ratio.

Ang TBOND (mga token ng Bond) ay maaaring gamitin para sa pagtubos kapag ang halaga nang TOMB ay mas mataas sa 1 FTM peg.

Upang hikayatin ang pagtubos ng TBOND para sa TOMB kapag ang TOMB TWAP > 1.1 at insentibo ang mga gumagamit upang tubusin sa mas mataas na presyo, ang pagtubos sa TBOND ay magiging mas kapaki-pakinabang kapag ito ay matubos sa isang mas mataas na halaga ng TWAP ng TOMB. Ang resulta nito ang ratio ng TBond at TOMb ay 1:R, kung saan maaring kalkulahin ang R sa pormula Tulad ng ipinakita sa ibaba:

R=1+ [(TOMB(twapprice)-1)*coeff)]

Kunsaan ang coeff=0.7

Last updated