Tokens

TOMB
Token
C:\Users\Acer\Pictures\20210622_120851.jpg
0x6c021Ae822Bea943b2E66552bDe1D2696a53fbB7
Ang TOMB token ay dinisenyo upang magamit bilang isang paraan ng palitan. Ang built-in na mekanismo ng katatagan sa proteksyon ay naglalayong mapanatili ang TOMB’s peg FANTOM (FTM) token sa pangmatagalan.
Tandaan na ang TOMB ay aktibong pegs sa pamamagitan ng algorithm, hindi ito nangangahulugan na ito ay nagkakahalaga ng 1 FTM sa lahat ng oras dahil hindi ito collaterized. Ang TOMB ay hindi dapat ikalito para sa isang crypto o fiat-backed na Stablecoin.
TSHARE – Tomb
Shares
C:\Users\Acer\Pictures\20210622_120836.jpg
0x4cdF39285D7Ca8eB3f090fDA0C069ba5F4145B37
Ang TOMB Shares (TSHARE) ay isa sa mga paraan upang masukat ang halaga ng TOMB Protocol at Shareholder trust sa kakayahang mapanatili ang TOMB malapit sa peg. Sa panahon ng pagpapalawak ng protocol sa pagawaan ng TOMB at ipinamamahagi ito nang proporsyonal sa lahat ng mga may-ari ng TSHARE na nagtago ng kanialang mga Token sa Masonry (boardroom).
Ang may-ari ng TSHARE ay may karapatan sa pagboto (pamamahala) sa mga panukala upang mapabuti ang protocol at mga kaso sa paggamit sa hinaharap sa loob ng ecosystem ng TOMB Finance.
Ang TSHARE ay may maximum na kabuuang supply ng 70000 mga token na ipinamahagi tulad ng sumusunod:
  1. 1.
    Paglalaan ng DAO: 5500 TSHARE na ibinibiggay nang linearly sa loob nang 12 buwan
  2. 2.
    Paglalaan ng koponan: 5000 TSHARE na ibinibigay nang linear sa loob ng 12 buwan
  3. 3.
    Natitirang 59500 TSHARE: ay inilalaan para sa insentibo sa mga Pagbibigay ng Liquidity sa dalawang bahagi ng pool sa loob ng 12 buwan.
TBOND – Tomb
Bonds
0x24248CD1747348bDC971a5395f4b3cd7feE94ea0
Ang pangunahing trabaho ng TBOND ay matulungan ang mga insentibo sa mga pagbabago sa supply ng TOMB sa loob ng maikling panahon. Kapag ang TWAP(Time Weighted Average Price) ng TOMB ay mas mababa pa sa 1 FTM, ang mga TBOND ay maaaring mabili ng TOMB sa kasalukuyang presyo. Sa pamamagitan nga pagpapalitan ng TOMB para sa TBOND at inalis sila sa sirkulasyong (deflasyon) upang matulungang maibalik ang presyo hanggang 1 FTM. Ang TBOND na ito ay maaaring makuha gamit ang BOND kapag ang presyo ay nasa itaas ng peg sa hinaharap, kasama ang isang karagdagang insentibo para mas mapahaba pa ang pag taas ng presyo nito. Ito ang halaga ng implasyon na nagdudulot ng presyon para sa TOMB kapag ang presyo ay nasa itaas ng peg, kung papaano nya matulungang maibalik ang presyo sa 1 FTM.
Salungat sa mga naunang mga algorithm nna protocol, ang mga TBOND ay walang mga petsa kung kailan ito ma-expire.
Lahat ng may-ari ay magagawang tubusin ang kanilang TBOND para sa mga token ng TOMB hangga’t ang kaban ng bayan ay may positibong balanse sa TOMB. Karaniwang nangyayari ang ganito sa panahon ng pagpapalawak ng kanilang protokol.
Last modified 2yr ago